CSR

Hos Hoffmann Firmatøj mener vi, at erhvervslivet er den drivkraft, der er nødvendig for forandringer og er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfordringer, gennem innovation og klart definerede politikker. Vi mener, at dette er en vigtig opgave, og dette er grunden til, at vor udviklingspolitik bygger på en god balance mellem bæredygtighed, social ansvarlighed og økonomi.

Vort mål er at tilbyde de bedste tilgængelige produkter med hensyn til kvalitet og med omtanke på social ansvarlighed samt miljømæssige resultater. Vi er engagerede og arbejder kontinuerligt på at opfylde dette mål.

Vi er medlem af FN’s Global Compact, og dermed er vor Code of Conduct -”adfærdskodeks” baseret på de 10 principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Som et supplement til vore politikker og procedurer har vi også udarbejdet en manual på ”Responsible Sourcing” vedrørende vore krav til de sociale, kvalitets- og miljømæssige forhold i leverandørkæden.

Det er vigtigt for os, at vore leverandører respekterer og overholder vores krav og de 10 principper beskrevet i Global Derfor Compact. Derfor kommunikerer vi vores krav og adfærdskodeks til vores leverandører. Vi stiller som krav, at leverandørerne ligeledes overholder disse.

Vi er klar over, at miljømæssige og sociale konsekvenser ikke kan løses umiddelbart. Vi ved ligeledes, at de lovpligtige krav ikke altid er tilstrækkelige til at løse disse problemer. Derfor opfordrer vi vore leverandører til at gå ud over de lovpligtige minimumskrav ved at indgå Global Compact netværker samt ved at vedtage troværdige ISO Type I certificeringsordninger.

Code of Conduct:
http://www.hcw.dk/hoffmann-coc.pdf

Miljø

Vi er bevidste om de miljøpåvirkninger, vore produkter bidrager til gennem den samlede livscyklus. Disse påvirkninger stammer fra alle dele af leverandørkæden i produktionen fra fiber over stof, til færdigt produkt. Derfor har vi udarbejdet/udviklet særlige miljøkrav rettet mod vore leverandører.

Målet med vore miljøkrav er at reducere luft-, vand- og jordforurening samt begrænse brugen af kemikalier og andre produkter, der er skadelige for miljø og sundhed. Vi kræver, at alle vore leverandører overholder deres lands og EU’s lovkrav på miljøområdet som et minimum. Alle leverandører skal overholde EU-forordningen om kemikalier – kaldet REACH.

Vi opfordrer vore leverandører til at gå ud over disse lovkrav og informerer dem om de eksisterende ISO type I certificeringsordninger og især EU-miljømærket og Svanemærket, så de kan arbejde hen imod en mærkning i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat af disse.

En række af vore leverandører er EU-miljømærket og Oeko-tex100 certificeret.